SC MAGIC&BEST AGENCY SRL, cu sediul în BUŞTENI se angajează, prin asociații săi, să respecte condiţiile impuse de  HG   Nr. 277 din 21 martie 2002:

  • suntem o societate nou-înființată ce și-a propus să furnizeze servicii specializate pentru ocuparea forței de muncă, anume servicii de mediere a muncii, în condiții de confidenţialitate şi protecţia datelor personale;
  • am identificat o echipă tânără, diversă, dinamică, dornică să lucreze cu oameni și pentru oameni și în acest sens ne-am organizat prin înființarea în anul 2017 a unei societăți comerciale ce are drept activitate principală servicii de mediere a muncii ;
  • nu avem probleme de ordin fiscal sau judiciar ;
  • suntem proprietari ai edificiului destinat înființării centrului de mediere a muncii ;
  • dispunem de baza materială necesară pentru buna desfăşurare a activităţilor specifice medierii muncii, conform legislaţiei româneşti, respectiv mijloace de evaluare şi autoevaluare a personalităţii ; mijloace de testare preliminară/finală a aptitudinilor ; mijloace de identificare a abilităţilor candidaţilor/persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă; mijloace de înregistrare a interviului preliminar și a probelor de lucru pe canal youtube ; mijloace de instruire în tehnici şi metode de scriere a CV-ului, de alegere a unui loc de muncă adecvat pregătirii şi de susţinere a unui interviu ; mijloace materiale conexate la rețeaua de internet în vederea medierii electronice ; am înființat un site dedicat https://www.nepalromaniaagency.ro/; avem servicii secretariat;
  • avem contacte în vederea încadrării/colaborării și am încadrat/contractat pentru aceste servicii specializate personal cu experienţă şi competenţe în domeniul forţei de muncă, al psihologiei muncii, al medierii muncii, al pedagogiei, al dreptului, respectiv consiliere, competențe lingvistice engleză, nepali, conform CV; avem contracte de colaborare cu firme specializate în psihologia muncii şi medierea muncii, conform CV; am identificat potenţiale colaborări cu alţi specialişti în domeniu, inclusiv cu experți ai AJOFM PRAHOVA; colaborăm cu o firmă IT capabilă să gestioneze activitatea de mediere electronică și să actualizeze informațiile de pe site-ul https://www.nepalromaniaagency.ro/, site aflat în stadiul de simulare a activitatii de mediere a muncii; colaborăm cu firmă ce ne furnizează servicii de secretariat ; totul în condiții de confidenţialitate şi protecţia datelor personale;
  • avem organizată o bancă de date care cuprinde solicitări de locuri de muncă, din partea angajatorilor români și oferte din partea agenției partenere din statul Nepal, White Pearl Recruitment Services (P) Ltd., Sukedhara, Kathmandu, Nepal,  http://www.wprsnepal.com/ , inclusiv informaţii referitoare la condiţiile de ocupare a acestora şi la calificările şi aptitudinile solicitanţilor aflaţi în evidenţa lor; totul în condiții de verificare a autenticității, confidenţialitate şi protecţia datelor personale;
  • avem înţelegere/contract tip ”agreement contract” cu o agenţie acreditată de mediere și plasare a forţei de muncă din statul Nepal, care identifică forţă de muncă necesară angajatorilor sau persoanelor fizice din România ;
  • asiguram întocmirea CV-european, suprapunerea cererii cu oferta de muncă, interviul preliminar, înregistrări pe canalul youtube de maxim 5 minute şi încheierea contractelor individuale de muncă în limba română şi în limba engleză pentru candidaţii din Nepal prin intermediul agenției partenere White Pearl Recruitment Services (P) Ltd., Sukedhara, Kathmandu, Nepal, http://www.wprsnepal.com/  ;