OBIECTIVUL  PRINCIPAL al serviciului de mediere a muncii  este de a realiza în mod adecvat toate activitățile specifice agențiilor de plasare a forței de muncă, respectiv serviciul de mediere a muncii, adică asigurarea condițiilor de conectare a CERERII reprezentată de angajatorii din România, aflați în căutare de forță de muncă, cu OFERTA reprezentată de persoanele străine calificate din Nepal, aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii unor raporturi adecvate, etice și legale de muncă.

 

SC MAGIC &BEST AGENCY SRL, denumit MEDIATOR1  oferă servicii complete de mediere a muncii pentru cei aflați în cautarea de forță de muncă, denumiți ANGAJATOR și pentru cei aflați în căutarea unui loc de munca în vederea angajării, denumiți CANDIDAT; negociază cu angajatorul condițiile contractului de muncă pentru candidat, în conformitate cu dispozițiile legislației românești, în condiții de confidenţialitate şi protecţia datelor personale .

 

Medierea muncii (conform art. 59 din legea 76 si art. 5 (2) din legea 116/ 2002) reprezintă serviciile de mediere a muncii, punerea în legatură a angajatorilor, denumiți ANGAJATOR, cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, denumite CANDIDAT, în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu.

Serviciile de mediere asigurate de către SC MAGIC &BEST AGENCY SRL, denumită MEDIATOR1, constau în transmiterea de cereri de forță de muncă către agenţia parteneră de plasare a forţei de muncă din Nepal, White Pearl Recruitment Services (P) Ltd., Sukedhara, Kathmandu, Nepal, denumită MEDIATOR2;  Mediator 2 este informat corect despre locurile de muncă vacante din județul Prahova, România şi despre condiţiile de ocupare impuse de către ANGAJATOR; se face preselecţia candidaţilor corespunzător cerinţelor angajatorilor şi în concordanţă cu pregatirea, aptitudinile, experienţa şi cu interesele acestora; se scrie CV-ul; se înregistreză un material video pe canalul youtube; se face interviul și testarea preliminară prin skype; MEDIATOR1 transmite rezultatele acestei etape MEDIATORULUI2; Mediator2 procedează la inițierea procedurilor legale de trimitere în România a candidatului selectat; după sosirea în țară a candidatului se va definitiva interviul la sediul din Bușteni în prezența angajatorului și a structurii de mediere a muncii; angajatorul va încheia contractul de muncă legal sau candidatul va fi trimis înapoi în statul Nepal.

 

Subactivități și responsabilități:

–          Evidența angajatorilor și organizarea fișierului angajatorului care solicită candidați calificați din Nepal; stabilirea, împreună cu angajatorul, a caracteristicilor locului de muncă și a criteriilor de angajare, în condiții de confidenţialitate şi protecţia datelor personale  ; conform contract mediator1-angajator; FIA;

–          Evidența candidaților nepalezi și organizarea de fișiere, redactarea CV european, în condiții de confidenţialitate şi protecţia datelor personale ; conform contract mediator1-mediator2; FIM;

–          Actualizarea bazelor de date referitoare la angajatori și candidați; conform contract mediator1-mediator2;

–          Inregistrari audio-video destinate vizualizărilor utile angajatorului, psihologului, expertului în ocuparea forței de muncă, canal youtube și skype; evaluări ale candidatului; conform contract mediator1-mediator2;

–          Interviuri de la distanță (electronice)preliminare destinate preselecției candidaților; se vor realiza în prezența structurii de mediere, youtube și skype; se vor stabili candidații ce urmează să facă deplasarea în România; se vor face informările legale; se vor verifica documentele candidatului; concluzii; contracte mediator1-angajator; conform contracte mediator2-candidat;

–          Transport cu mijloace de transport în comun(taxi Katmandhu, avion Kathmandu-București, taxi Otopeni-Gara de Nord, tren București-Bușteni, taxi Gara Bușteni-Str. Urlătorii nr.26) de la mediator2 la mediator1; conform contract mediator1-mediator2;

–          Interviu față-în-față realizat în sala dedicată acestei activități din Bușteni, în prezența structurii de mediere(minim psiholog, translatori, administrator sau asociat mediator1, angajator); concluzii – admis, respins; FIM, fișa individuală de mediere;

–          Preluarea candidatului de către angajator în vederea încadrării în muncă, în condițiile legale;

–     sau   Trimiterea candidatului înapoi în Nepal.

 

 

SC MAGIC &BEST AGENCY SRL şi partenerul din Nepal, White Pearl Recruitment Services (P) Ltd., Sukedhara, Kathmandu, realizează practic o interfață, o punte de legătură între angajatorii români şi  candidaţii nepalezi;

SC MAGIC&BEST AGENCY SRL prestează orice fel de activitate legală destinată îndeplinirii obiectivelor sale comerciale acreditate CAEN 7810.

Serviciul electronic de mediere a muncii  este un serviciu oferit gratuit atât angajatorilor cât şi persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

 

SC MAGIC &BEST AGENCY SRL îşi recuperează cheltuielile pentru serviciile auxiliare (transportul, asigurarea de viață, masa, cazarea, alte servicii în afara celor de mediere a muncii) de la candidatul străin sau de la angajatorul român, nicidecum din ambele părţi, în baza unui contract.

Cheltuielile pentru serviciile auxiliare nu reprezintă o suma standard percepută de către SC MAGIC &BEST AGENCY SRL, ea este în funcţie de costurile operate şi se găseşte evidenţiată în contractul de mediere realizat între agenţie, mediator1, şi candidatul străin sau între agenţie, mediator1, şi angajator. Se poate percepe, cu acordul părţilor, un avans financiar la contractul de mediere, corespunzător cheltuielilor pentru o parte din serviciile auxiliare asigurate de către mediator1.